Протоієрей Микола Щербань, завідувач Богословського відділення, доцент

 

scherban_01

 

Протоієрей Микола Володимирович Щербань народився 3 травня 1979 року в м. Червонограді Львівської області.

Навчався у Червоноградській  загальноосвітній школі №4, яку закінчив у 1996 році із золотою медаллю. Цього ж року поступив на навчання у Київську Духовну Семінарію (був зарахований відразу да 2-го класу КДС), яку закічнив за першим розрядом у 1999 р. Цього ж року поступив на навчання до Київської Духовної Академії, яку закінчив у 2003 році.
У червні 2003 року захистив кандидатську дисертацію на тему: „Церковна політика радянського уряду в Україні в 1917-1939 роках" (Науковий керівник - кандидат історичних наук, доцент, старший науковий працівник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України Преловська І.М.). Постановою Вченої ради КДА від 12 червня 2003 року присвоєно науковий ступінь кандидата богословських наук.
 15 червня 2003 року  Святійшим Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом у Свято-Володимирському Соборі м. Києва рукоположений у сан диякона.
29 червня 2003 року єпископом Переяслав-Хмельницьким Димитрієм (Рудюком) у Свято-Володимирському Соборі м. Києва рукоположений у сан священика.
   4 липня 2003 р. Святійшим Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом призначений на посаду завідувача Богословського відділення КДА при філософсько-теологічному факультеті Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича та настоятелем Трьохсвятительського храму при Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича.

   За період роботи у Чернівецькому національному університеті ім. Ю.Федьковича прот. Миколою Щербанем було підготовлено до друку в наукових та періодичних виданнях ряд статей церковно-історичної тематики та з проблем релігійної освіти в сучасній Україні. Прот. Микола Щербань є одним із співавторів нового типового плану для спеціальності „Православне Богослов'я" у Чернівецькому національному університеті та ряду спецкурсів для нього.

9 грудня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 48.125.01 у Національному університеті "Острозька академія" захистив кандидатську дисертацію на тему "Відносини радянської влади і Російської Православної Церкви в Україні в контексті формування тоталітарного режиму (1917–1930 рр.)”, подану на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство (історичні науки). Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня кандидата історичних наук було затверджено наказом МОН України "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань" (№161 від 25.02.2016 р.).

Член науково-методичної комісії з гуманітарних наук та богослов’я (підкомісія 041 - Богослів’я) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (2016 р.).

З 8 листопада 2016 року - доцент кафедри культурології, релігієзнавства та теології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Наказом МОН України від 13.12.2016 № 1509 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 13 грудня 2016 року»  затверджено рішення Комісії з державного визнання дипломів про науковий ступінь, документів про наукові ступені та вчені звання про державне визнання атестатів доцента, виданих вищими духовними навчальними закладами, а відтак, 20 грудня 2016 року прот. Миколі Щербаню було видано диплом кандидата наук з богослов’я та атестат доцента кафедри церковної історії Київської православної богословської академії державного зразка.

 

Нагороди:

  6 липня 2003 року за Божественною Літургією у Свято-Володимирському соборі м. Києва Святійшим Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом нагороджений правом носіння наперсного хреста.

  31 січня 2004 року Святійшим Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом нагороджений Благословенною Грамотою. 

  14 жовтня 2004 р. ректором Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, проф. М.В. Ткачем, нагороджений грамотою „За успіхи у науковій роботі". 

  9 жовтня 2005 р. за Божественною Літургією у Свято-Михайлівському соборі м. Києва Святійшим Патріархом Київським та всієї Руси-України Філаретом возведений в сан протоієрея.

  14 жовтня 2005 р. ректором Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича проф. С. В. Мельничуком нагороджений грамотою „За успіхи у науково-методичній та виховній роботі". 

   12 лютого 2008 року, у храмовий День Трьох Святителів, указом Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Фі.ларета  (№12 від 10 лютого 2008 року) присвоєно вчене звання доцента.

  8 жовтня 2010 року нагороджений Почесною грамотою Чернівецької обласної ради.

  9 жовтня 2011 року за Божественною Літургією у академічному храмі КПБА Святого Іоана Богослова  м. Києва Святійшим Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом нагороджений хрестом з прикрасами.

  14 жовтня 2013 року указом указом Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета  (№2977 від 3 вересня 2013 року) "За заслуги з відродження духовності в Україні та утвердження Помісної Української Православної Церкви" нагороджений орденом Святого Юрія Переможця.

 14 жовтня 2013 року "За вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців та з нагоди 20-річчя від дня відродження філософсько-теологічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича" нагороджений Почесною грамотою Чернівецької міської ради.

  4 жовтня 2016 року "За вагомі наукові здобутки у 2015-2016 н.р." нагороджений Подякою ректора Чернівецького національного уніеврситету імені Юрія Федьковича.

   23 жовтня 2016 року за Божественною Літургією у Свято-Володимирському соборі м. Києва Святійшим Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом нагороджений правом носіння митри.

   12 лютого 2017 року нагороджений почесною грамотою Чернівецької обласної державної адміністрації (розпорядження № 78-р від 10.02.2017 р.).

   15 лютого 2017 року оголошена подяка по Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (наказ №217-К від 15.02.2017 р.).


Список публікацій:
 

2003 рік

Щербань М. Церква і держава у радянський період: право чи безправ'я // Православний вісник  Видання Української Православної Церкви Київського Патріархату. - К.,  2003,  № 1-2. - С. 33-38.

 

 

2004 рік

1. Щербань М. свящ. Правове регулювання церковно-державних відносин в Україні 1921-1929 роках // Апологет. Богословський збірник Львівської Духовної Академії. - Львів, 2004, - С. 97-107.

2. Щербань М. Правове регулювання церковно-державних відносин у період НЕПу // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. Кн. 1, – Львів: Логос, 2004  – С. 626-635.

Взяв участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції «Релігія і громадянське суспільство», яка відбулася 27-28 квітня 2004 р. у м. Чернівці. У збірнику матеріалів надруковано статтю: 

3. Щербань М., свящ. Політика радянського уряду щодо релігії та Православних Церков в Україні наприкінці 20х рр. ХХ століття як прояв тоталітаризму // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. – Чернівці: Золоті Литаври, Вип. 203-204. Філософія. – С. 125-130.

 

2005 рік

 1. Щербань М. Превентивне виховання у світлі православної педагогічної науки // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 271. Педагогіка та психологія. - Чернівці: Рута, 2005. - С. 200-205.

2. Щербань М., прот. Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича відзначив своє 130-річчя // Православний вісник. Видання Української Православної Церкви Київського Патріархату. - К.,  2005,  № 9-10. - С. 34-37.

3. Щербань М., свящ. Правовий аспект регулювання церковно-державних відносин в Україні у 1921-1929 роках // Труди Київської духовної Академії Число 2 (2) 2005, с. 235-241.

4.  Щербань М., свящ. Акредитація духовної освіти в Україні: сучасний стан та перспективи. // Труди Київської духовної Академії Число 2 (2) 2005, с. 262-265.

5. Щербань М. Правовий аспект регулювання церковно-державних відносин в Україні у 1921-1929 роках // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. – Чернівці: Золоті литаври, 2005. – Вип. 240-241. – Філософія. – С. 190-195.

 

2006 рік

    Взяв участь у Міжнародній науково-практичній конференції "Релігія і суспільство: нові преференції ", яка відбулась 27-28 квітня 2006 року у м. Чернівці. У збірнику матеріалів конференції надруковано статтю:

    1.  Щербань М. Особливості антирелігійної політики радянської влади в Україні у 20-30 рр. ХХ століття// Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 291-292. Філософія. - Чернівці: Рута, 2006 - с.217-220.

Взяв участь у ХVІ Міжнародній конференції  "Історія релігій в Україні", яка відбулась 16-18 травня 2006 року у м. Львові. У збірнику матеріалів конференції надруковано статтю:

    2.  Щербань М. прот. Теорія та практика антирелігійної боротьби в радянській Україні 20-30-х років ХХ століття. // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. 2006. Книга І. - Львів: „Логос", 2006. - С. 662-669.

 

  

2007 рік

1. Щербань М., прот. Вічна Вам пам'ять, дорогий Владико // Добрий пастир. - К., 2007. - с 166-167.

    

 

2008 рік

  1. Щербань М. Роль Церкви у процесі формування та розбудови громадянського суспільства в Україні // Релігія і соціум. Часопис. - Чернівці: Рута, 2008. - №2, - С. 99-102.

  2. Щербань М., доц., прот. Специфіка правового регулювання церковно-держаних відносин у період НЕПу // Богословський вісник: збірник наукових праць. №1. - Чернівці: Рута, 2008. - С. 33-45.

   3. Щербань М. Специфіка процесу інтеграції богословської освіти у сучасну освітянську модель України // Суспільно-політичні виміри релігійних процесів в Україні. Збірник наукових праць / За загальною ред. Балуха В.О. (гол. ред.), Докаша В.І., Колодного А.М., Филипович Л.О. - Чернівці, "Рута", 2008. - С. 175-179.

 

 2009 рік

   Цього року вийшли друком навчально-методичні посібники:

  1. Православний богослужбовий устав [Текст] : навчально-методичний посібник. - Чернівці: Рута, 2009. - 104 с.

  2. Історія Помісних Православних Церков: навчально-методичні рекомендації. - Ч. 1 - Диптихіальні Церкви / укл.: доц. прот. М. Щербань, прот. М. Марусяк, свящ. М. Лагодич. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. - 112 с.

  3. Щербань М., доц., прот. Антирелігійна перебудова радянського суспільства: історичний урок // Богословський вісник: збірник наукових праць. Випуск №2. - Чернівці: Рута, 2009. - С. 20-38.

 

 

2010 рік

 1.     Щербань М. Роль Іоанна Златоуста в історії християнства: богословський аспект // Актуальні питання релігієзнавчої та богословської думки: Колект. монографія / За ред. В.О. Балуха. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010 - 248 с., с. 18-38.

 2.     Щербань М., прот., доц. Православний світогляд та ідеал суспільного розвитку: богословський аспект // Богословський вісник: збірник наукових праць. - №3. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. - С. 15-23.

3.     Щербань М., прот., доц. Житіє та богословська спадщиина преподобного Іоана Дамаскина // Точний виклад Православної віри / пер. на укр. мову аспірантів Київської православної богословської академії; під ред. Святійшого Патріарха  Філарета. - К.: Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2010. - С. 9-43.

 

У цьому  році вийшла друком монографія (у співавторстві):  

4.  Рослини Святого Письма та перспективи створення біблійного саду / Світлана Руденко, Оксана Івасюк, Степан Костишин, протоієрей Микола Щербань. - Чернівці: Букрек, 2010. - 420 с., іл. 

 

Цього ж року вийшов друком навчальний посібник:

 5. Патрологія: навч. посібник. - Ч.1. - Період мужів апостольських / прот. М. Щербань. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. - 112 с.

 

  2011 рік
 
 1.    Щербань М., прот., доц. Православ"я у ХХІ столітті: проповідь, служіння та соціальна відповідальість // Богословський вісник: збірник наукових праць. - №5. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. - С. 18-31.
 
 2.   Щербань М. прот., Руденко С.С. Порівняльний аналіз назв рослин в україномовних перекладах Біблії // Труди Київської Духовної Академії: богословсько-історичний збірник Київської православної богословської академії Української Православної Церкви Київського Патріархату / ред. кол.: єп. Переяслав-Хмельницький і Бориспільський Єпіфаній (Думенко) - гол. ред. [та ін.]. - [К.], 2011 - #8. - С. 408-422.
 
Прийняв участь у міжнарожній науково-практичній Інтернет-конференції "Духовно-культурний чинник у зміцненні сім"ї та інтеграції суспільства" (17-18 листопада, Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича). У збірнику матеріалів вийшла стаття:
 
3.   Щербань М. Сучасні медіа та сімейні цінності: концепція відповідальності // Духовно-культурний чинник у зміцненні сім"ї та інтеграції суспільства: Матеріали Міжн. наук.практ. інтернет-конф. 17-18 лист. 2011 р.- Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, 2011, С. 73-78.
 
Цього ж року вийшов друком навчальний посібник:
 
4.     Патрологія: навч. посібник в 2-ох ч. - Ч. 2-га.: Період християнських апологетів ІІ століття та боротьби християнської Церкви з гностицизмом / протоієрей Микола Щербань. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. - 200 с.
 
 
 
    2012 рік
 
 1. Щербань М. доц. Блаженний Ієронім: перекладач, полеміст, подвижник // Феномен релігії у творах античних і середньовічних мислителів: колект. монографія / за ред. член-кор. НАПН України В.О. Балуха. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. - С.92-109.
 
2. Щербань М., прот. Специфіка антирелігійної транформації радянського суспільства у 20-30 роках ХХ століття: теорія та практика // Труди Київської Духовної Академії: богословсько-історичний збірник Київської православної богословської академії Української Православної Церкви Київського Патріархату / ред. кол.: архієп. Переяслав-Хмельницький і Бориспільський Епіфаній (Думенко) (гол. ред.) [та ін.]. - [К.], 2012. - #9. - С. 315-325.
 
Взяв участь у міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції "Релігія та соціум у контексті глобальних трансфомацій" (29-30 травня 2012 року, Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича). У збірнику матеріалів вийшла стаття:
 
3. Щербань М. Православ"я у ХІХ столітті: проповідь, соціальне служіння, місія // Релігія та соціум у контексті глобальних транформацій: матеріали Міжн. наук.-практ. Інтернет-конф. 29-30 травня 2012 р. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. - С. 147-155.
 
4. Щербань М., доц., прот. Антирелігійна боротьба в радянській Україні в 20-30 роках ХХ століття: принципи, методи й історичні уроки // Богословський вісник: зб. наук. праць. - №6. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. - С. 18-28.
 
5. Щербань М., доц., прот., Сливка Б., свящ. Визначні діячі і фундатори богословської освіти та її розвиток на українських теренах у ХVІ-XVII ст. // Богословський вісник: зб. наук. праць. - №6. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. - С. 216-227.
 
6. Щербань М., доц., прот., Петрук В. Сотеріологічний та есхатологічний виміри православної христології // Богословський вісник: зб. наук. праць. - №6. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. - С. 228-237.
 
7. Щербань М., доц., прот. "Стромати Климента Олександрійського" // Стромати / Климент Олександрійський; під ред. Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета; [пер. Богословського відділення Київської православної богословської академії при філософсько-теологічному факультеті Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича]. - К.: Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2012, - С. 7-98.
 
8. Стромати / Климент Олександрійський; під ред. Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета; [пер. Богословського відділення Київської православної богословської академії при філософсько-теологічному факультеті Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича]. - К.: Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2012. - 847 [1] с., Щербань М., доц., прот. переклад 1 книги, - С. 99-222.

Прийняв участь у Всеукраїнській молодіжній науково-практичній конференції "Божий люд: Царське священство" (3-4 листопада 2012 року, Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича). У збірнику матеріалів вийшла стаття:

9. Щербань М., прот. Ідея "Народу Божого" у ХХІ столітті: виклики секулярного суспільства і християнський світогляд // Божий Люд: царське священство: матеріали Всеукраїнської молодіжної науково-практичної конференції 3-4 листопада 2012 року. - Чернівці, 2012, - С.22-27.


Взяв участь у ІІ Всеукраїнській науковій конференції "Православ"я в Україні" (20 листопада 2012 року, КПБА, м. Київ) У збірнику матеріалів вийшла стаття:

10. Щербань М., прот. Вилучення церковного майна і питання збереження історико-культурних цінностей у контексті антирелігійної боротьби в Україні у 20 роках ХХ століття: історіофський аспект // Православ"я в Україні: Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської наукової конференції / [під. ред. архієп. Переяслав-Хмельницького і Бориспільського Епіфанія (Думенка) та прот. Віталія Клоса]. - К.: [Київська православна богословська академія], 2012, - С. 553-565.
 
 
 
    2013 рік

1. Щербань М., доц., прот. Результати державної кампанії по вилученню церковних цінностей в Україні в 20 роках ХХ ст. : матеріальний і моральний аспекти // Богословський вісник: збірник наук. праць. – № 7. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. - С. 12-22.
 
2. Щербань М., доц., прот., Мизюк І. Вчення святих отців та вчителів церкви про походження душі людини // Богословський вісник: збірник наук. праць. – № 7. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. - С. 225-235.
 
3. Щербань М., доц., прот., Повх Т. Специфіка православної антропології: ідейно-релігійний аспект // Богословський вісник: збірник наук. праць. – № 7. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. - С. 236-243.
 
Взяв участь у міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів та молодих учених "Дні філософського факультету - 2013" (16-17 квітня 2013 р., Київський національний університет ім. Тараса Шевченка). У збірнику матеріалів вийшла стаття:
 
4. Щербань М. Кампанія з вилучення церковних цінностей в Україні в 20-х роках ХХ ст.: матеріальний і моральний виміри // "Дні науки філософського факультету - 2013", Міжн. наук. конф. (2013; Київ). Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2013", 16-17 квіт. 2013 р.: [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А.Є. Конверський [та ін.]. - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2013, - С. 269-271.
 
Взяв участь у науковій богословсько-історичній конференції "Із Києва по всій Русі", присвяченій 1025-літтю хрещення Київської Руси-України (15 травня 2013 р., Київська православна богословська академія Української Православної Церкви Київського Патріархату). У збірнику матеріалів вийшла стаття:
 
5. Щербань М., прот. Хрещення Київської Русі у системі політичних обставин та релігійно-культурних наслідків: специфіка історіософського дискурсу // Із Києва по всій Русі: збірник матеріалів наукової богословсько-історичної конференції, присвяченої 1025-літтю Хрещення Київської Руси-України /  [під. ред. архієп. Переяслав-Хмельницького і Бориспільського Епіфанія (Думенка) та прот. Віталія Клоса]. - К.: [Київська православна богословська академія], 2013, - С. 98-108.
 
6. Щербань М., доц. Митрополит Іларіон (Огієнко): ієрарх, науковець, подвижник // Філософсько-богословська спадщина мислителів XVII - XX ст.: колект. монографія / за наук.ред. член-кор. НАПН України В.О. Балуха. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013, - С. 242-255.
 
Взяв участь у міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції "Соціокультурні виміри релігійних процесів у світі та в Україні" (30-31 травня 2013 року, м. Чернівці). У збірнику матеріалів вийшла стаття:
 
7. Щербань М., прот. Особливості процесів протистояння та взаємодії радянської влади і Православної Церкви в Україні у 20-30 роках ХХ століття: між політичною заангажованістю та ідейною вірністю // Соціокультурні виміри релігійних процесів у світі та в Україні: матеріали Міжн. наук-прак. Інтернет-конф. 30-31 травня 2013 р. / за заг. ред. проф. Докаша В.І. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013, - С. 57-60.  

8. Щербань М., доц., прот. Особливості процесів регулювання державно-церковних відносин у радянській Україні в 20-х і 30-х роках ХХ століття: до питання історіографі // Богословський вісник. Науковий журнал. – № 8. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013, - С. 53-71.
 
9. Щербань М. доц. прот., Маковій С. Богословські суперечки IV-V століть: суть, специфіка, наслідки // Богословський вісник. Науковий журнал. – № 8. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013, - С. 311-317.
 
10.Щербань М. доц. прот., Мизюк І. Специфіка православної інтерпретації понять „душевність” та „духовність”: догматично-семантичний аспект // Богословський вісник. Науковий журнал. – № 8. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013, - С. 318-326.
 
11. Щербань М. прот. Інституалізація богослів"я в освітянському та науковому просторі сучасної України в системі здобутків-втрат, реалій та перспектив // Труди Київської Духовної Академії: богословсько-історичний збірник Київської православної богословської академії Української Православної Церкви Київського Патріархату / ред. кол.: митр. Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський Епіфаній (Думенко) (гол. ред.) [та ін.]. - [К.], 2013. - #12. - С. 125-128. 
 
12. Щербань М. Богословське відділення // Філософсько-теологічний факультет: історія та сучасність (1875-1940, 1993-2013 рр.) : кол. монографія / гол. ред.: Балух В.О. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013, - С. 66-78.
 
13. Щербань М. Специфіка процесу вилучення церковних цінностей в Україні в 20-х роках ХХ ст.: ідеологічна суть здобутків і втрат // Релігія та соціум. Міжнародний часопис. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, № 3-4 (11-12). - С. 270-276.
 
Взяв участь у ІІІ Всеукраїнській науковій конференції "Православ’я в Україні" (25 листопада 2013 р., м. Київ, Київська православна богословська академія). У збірнику матеріалів вийшла стаття:
 
14. Щербань М., прот. Специфіка трансформаційних процесів у радянській політичній системі щодо принципів існування релігії та Церкви в Україні в 20-30 роках ХХ століття // Православ’я в Україні: Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської наукової конференції  / [під. ред. митроп. Переяслав-Хмельницького і Білоцерківського Епіфанія (Думенка) та прот. Віталія Клоса]. – К.: [Київська православна богословська академія], 2013. – Ч.1., С. 144-156.
 
Взяв участь у І Християнських постових читаннях "Західні та східні отці Церкви: історія та сучасність" (22-23 квітня 2013 р., Львівська православна богословська академія, м. Львів). У збірнику матеріалів вийшла стаття:

15. Шербань М., прот. Блаженний Ієронім Стридонський: життя аскета, праця науковця, ревність віри апологета // Збірник матеріалів І Християнських постових читаннях "Західні та східні отці Церкви: історія та сучасність" (22-23 квітня 2013 р.) - Львів, - С.25-41.
   
2014 рік

Взяв участь у роботі ІІ Християнських постових читань "Богословсько-філософські пошуки людини в історичному контексті: український вектор" (3 квітня 2014 р., м. Львів, Львівська православна богословська акдемія). У збірнику матеріалів вийшла стаття:

1.  Щербань М., прот.  Генеалогія релігійного занепаду: радянська людина у системі тоталітарних ідеологічних трансформацій 20-30 років ХХ століття // Богословсько-філософські пошуки людини в історичному контексті: український вектор: збірник матеріалів ІІ Християнських постових читань. - Львів: ЛПБА УПЦ КП, 2014. С. 21-34.
 
Взяв участь у роботі Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції: «Держава і Церква: форми взаємодії в умовах трансформації українського суспільства» (28-29 квітня 2014 року, м. Чернівці). У збірнику матеріалів вийшла стаття: 

2. Щербань М. Історико-канонічний аналіз основних моделей церковно-державних відносин: богословський та історіософський аспекти // Держава і Церква: форми взаємодії в умовах трансформації українського суспільства: матеріали Міжн. наук.-практ. Інтернет-конф. 28-29 травня 2014 р. / за заг. ред. проф. Докаша В.І. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014, - С. 125-130.

3. Щербань М., прот. Ретроспекція ключових ідей та принципів церковно-державних відносин: канонічний та історіософський виміри // Труди Київської Духовної Академії: богословсько-історичний збірник Київської православної богословської академії Української Православної Церкви Київського Патріархату / ред.кол.: митр. Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський Епіфаній (Думенко) (гол. ред.) [та ін.]. - [К.], 2014. № 13, - С. 238-246.

Взяв участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції "Суспільні науки: виклики сьогодення" (1-2 серпня 2014 року, м. Одеса). У збірнику матеріалів вийшла стаття:

4. Принципи та наслідки церковно-державних відносин в Україні у 20-30 роках ХХ століття: специфіка історіософського дискурсу // "Суспільні науки: виклики сьогодення": Матеріали міжнародної науокво-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 1-2 серпня 2014 року). - Одеса: ГО "Причорноморський центр досліджень проблем суспільства", 2014, - С. 60-64.
 
5. Державна кампанія по вилученню церковних цінностей в Україні в 20 рр. ХХ ст.: суть, принципи, наслідки // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Випуск 10. - С. 213-223.
 
6. Радянські ідейно-ідеологічні рудименти у сфері державно-церковних відносин: суть, принципи та механізми подолання // Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць / гол. ред. В.М. Вашкевич. - К.: ПП "Видавництво "Гілея"", 2014 Вип.87 (8), - С. 61-65.
 
Взяв участь у роботі міжнародної наукової конференції «Legislatie religie și libertate. O abordare in contextul globalizarii» («Законодавство релігія і свобода. Один з підходів у контексті глобалізації»), (22 жовтня 2014 року, м. Бухарест, Румунія). У збірнику матеріалів вийшла стаття:
 
7.Scherban Mykola, prot. Analiza istoriosofică a relaţiilor dintre Biserică și stat în Ucraina: de la totalitarismul sovietic din anii '20-'30 ai secolului XX la societatea civilă a secolului XXI // Jurnalul Libertaţii de Conștiinţa / Sesiune știnţifica organizată de Asociaţia Conștiinţă și Libertate, in colaborare cu Comisia Juridică, de disciplina și imunităţi a a Camerei Deputaţilor. Nelu Burcea (editor), 2014,  București: Iar editions SIC, p. 202-217.
 
8. Щербань М. Богослов"я в освітянському та науковому просторі сучасної України: здобутки-втрати, реалії-перспективи // Релігія і освіта: сучасний та історичний контекст взаємовідносин. Пам"яті науковця-релігієзнавця Наталії Гаврілової. Збірник статей-вшанувань, наукових праць та експертиз. За редакцією проф. А.Колодного //  Українське релігієзнавство. - №70. - К., 2014, - С.82-86. 
 
9. Щербань М., доц., прот. Наслідки діяльності комуно-більшовицького режиму в галузі церковно-держаних відносин: спроба історичної ретроспекції // Богословський вісник. Науковий журнал. - №9. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014, С. 6-14.
 
10. Щербань М., доц., прот., Галунко О. Єресь Македонія: догматичний аспект // Богословський вісник. Науковий журнал. - №9. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014, С. 232-244.

11. Щербань М., прот. Радянська минувшина і процес формування громадянського суспільства в сучасній Україні: принципи церковно-державних відносин // Труди Київської Духовної Академії : богословсько-історичний збірник Київської православної богословської академії Української Православної Церкви Київського Патріархату / ред. кол.: митр. Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський Епіфаній (Думенко) (гол. ред.) [та ін.]. – [К.], 2014. – # 14. – С. 271-279.

12. Щербань М., прот. Святитель Кирил Олександрійський: життя, церковне служіння і творіння // Святитель Кирил Олександрійський Творіння / святитель Кирил Олександрійський; під ред. Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета; [пер. Київської православної богословської академії]. – К.: Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2014. – Т. 1. – С. 5-129.

13. Shcherban Mykola. Specificity of ideological transformation of the soviet society in the 20–30’s of the twentieth century // Modern Science — Moderní věda. — Praha. — České Republika, Nemoros. — 2014. — № 4. - P. 112-118.

14. Щербань М., прот., Петрук В., свящ. Особливості вищого управління Російської православної церкви в Синодальну добу // Богословський вісник. Науковий журнал. - №10. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014, - С. 199-212.

Взяв участь у роботі IV Міжнародної наукової конференції "Православ"я в Україні" (18-19 листопада 2014 року, м. Київ, Київська православна богословська академія). У збірнику матеріалів вийшла стаття:

15. Щербань М., прот. Суть, принципи та механізми подолання пережитків радянського періоду в церковно-державних відносинах в Україні: історичний та державотворчий виміри // Православ"я в Україні: Збірник матералів IV Міжнародної наукової конференції / [під. ред. митроп. Переяслав-Хмельницького і Білоцерківського Епіфанія (Думенка) та прот. Віталія Клоса]. – К.: [Київська православна богословська академія], 2014. – С. 469-478.
 
 
2015 рік

Взяв участь у роботі Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції: «Освіта і життєвий світ особистості: європейський досвід і українські реалії» (23-24 квітня 2015 року, м. Чернівці). У збірнику матеріалів вийшла стаття: 

1. Щербань М. Сучасна українська богословська освіта: від радянських рудиментів до європейських підходів // Освіта і життєвий світ особистості: європейський досвід і українські реалії: матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 23-24 квітня 2015 р. / за заг. ред. Докаша В.І. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. - С. 94-101.
 
2. Щербань М. Роль Церкви у сучасних державотворчих процесах України: від радянського тоталітаризму до громадаянського суспільства // Релігія і Соціум. Міжнародний часопис. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. - № 1-2 (17-18). - С. 213-216. 
 
3. Щербань М.В. Відносини радянської влади і Російської Православної Церкви і Україні в контексті формування тоталітарного режиму (1917-1930 рр.) / автореф. дис. канд. іст. наук : 09.00.11 / М. В. Щербань; Національний університет "Острозька академія". - Острог, 2015. - 20 с.

Взяв участь у роботі V Міжнародної наукової конференції "Православ"я в Україні" (17-18 листопада 2015 року, м. Київ, Київська православна богословська академія). У збірнику матеріалів вийшла стаття:

4. Основні вектори тотальної атеїзації населення в Україні початку 1920-х років.: державний диктат у дії // Православ"я в Україні: Збірник матералів V Міжнародної наукової конференції / [під. ред. митроп. Переяслав-Хмельницького і Білоцерківського Епіфанія (Думенка) та прот. Віталія Клоса]. – К.: [Київська православна богословська академія], 2015. – С. 366-377.
 

 

2016 рік


Взяв участь у роботі ІІІ Християнських постових читань (11 квітня 2016 р., Львівська православна богословська академія, м. Львів). У збірнику матеріалів вийшла стаття:

1. Щербань М., прот. Духовно-моральне зростання особистості за твором Климента Олександрійського "Педагог": теорія і практика християнського благочестя // Синергія Бога і людини за творами Святих Отців: Збірник матеріалів ІІI Християнських постових читань. - Львів: ЛПБА УПЦ КП, 2016. - С. 26-32.

2.  Щербань М., прот., Турчинський І. свящ. Вчення про сходження Святого Духа у творах східних отців Церкви: специфіка богословського дискурсу // Богословський вісник. Науковий журнал. - №13. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. - С. 163-172.

3. Щербань М., прот., Хильчук Ю. Основні аспекти формування та специфіка процесу перекладу сучасних літургічних текстів // Богословський вісник. Науковий журнал. - №13. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. - С. 173-185.


2017 рік

Взяв участь у роботі Міжнародної науково-практичної відео-конференції "Суспільні детермінанти взаємодій у міжконфесійному просторі України: теорія і практика" (до 500-річчя Реформації); (18-19 травня 2017 року, м. Чернівці). У збірнику матеріалів вийшла стаття:

1. Щербань М., Глинський Я. Інституційне оформлення протестантизму на українських землях у його ранніх проявах // Суспільні детермінанти взаємодій у міжконфесійному просторі України: теорія і практика (до 500-річчя Реформації): матеріали Міжн. наук.-практ. відео-конф. 18-19 травня 2017 року / за заг. ред. проф. Докаша В.І. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, - С.175-182.

 Взяв участь у роботі Міжнародної нацукової конференції "Гуманітарно-наукове знання: комунікативні засади" (6-7 жовтня 2017 року, м. Чернівці). У збірнику матеріалів опубліковано тези доповіді:

2. Щербань М. Від декомунізації до пошуку національної ідентичності: суспільні і церковні аспекти // Гуманітарно-наукове знання: комунікативні засади: Матеріали міжнародної наукової конференції 6-7 жовтня 2017 р. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017, - С. 419-420.

3 Щербань М. прот., Слюсарчук І. Історичні передумови та основні джерела становлення християнської антропології періоду «Золотого віку» патристики // Богословський вісник. Науковий журнал. – № 15. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017, - С. 169-189.

4. Щербань М. прот., Ужитчак В. Концепти «насильство», «репресія», «ненасильство»: спроба філософсько-богословської рефлексії // Богословський вісник. Науковий журнал. – № 15. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017, - С. 190-204.